9-13 Yaşa Özel Yaratıcı Drama Eğitimi

9-13 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA KURSU

Eğitimde yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.

Temeli canlandırmaya dayanan yaratıcı drama oyunsu süreçlerde ortaya konan kurgulardan ve bu kurgulardan yola çıkarak yapılan sorgulamalardan oluşur.

Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı drama da işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

Eğitim, tiyatro ve güzel sanatlar yaratıcı dramanın ana disiplinleridir.

Çocuklarla yapılan yaratıcı drama atölyelerinde bütünsel bir anlayışla süreç eğitimine yönelik ders içerikleri hazırlanır. Öncelikle bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin farkında olma, kendini bir grup içinde ifade etme becerisi amaçlanır. Sosyal ve duyuşsal alana katkısı çok yüksek olan drama atölyelerine katılan öğrencilerimizin kendilerini beden dillerini kullanarak ifade etmeleri, girişime açık olmaları, beden farkındalığının yüksek olması, uyum ve eşzamanlılık becerileri güçlü olması, akıcı konuşmaları, paylaşmaya açık olmaları, estetik algıları gelişmiş olması, problem çözme becerileri güçlü olması hedeflenmektedir. Çocuk oyunda yenmeyi, yenilmeyi, başarmayı başaramamayı öğrenir. 

 

YARATICI DRAMANIN GENEL FAYDALARI: 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları;


• Kendini Tanıma
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• Dil ve iletişim becerilerini geliştirme
• Moral değerleri geliştirme
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Karar verme ve empati becerisi geliştirme,
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme olarak özetlenebilir.

 

Ders Programı:

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi

 • Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur.
 • Hayal gücünü geliştirir
 • Bağımsız düşünebilmeyi sağlar
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir
 • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır
 • Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar.
 • Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
 • Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
 • Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar. Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez. Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler.
 • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
 • Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar
 • Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.
 • Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.
 • Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini ,kendini eleştirebilmesini sağlar.
 • Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.
 • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.
 • Kendini ifade etmede güven kazanır.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.
 • Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

 

İletişim

Gümüşsuyu Mah. Osmanlı Sokak No: 18 İç Kapı No: 6 Beyoğlu / İSTANBUL

(0212) 252 52 32

(0552) 354 52 32

info@gmrakademi.com

Sosyal Medya