Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi

MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği & Eğitmenliği Sertifika Programı
Yaratıcı drama, eğitimde uzun yıllardır kullanılan etkili bir yöntemdir. MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği & Eğitmenliği Sertifika Programı’nda yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına yönelik yoğun bir çalışma sürecinin kapısı aralanacaktır. Bu kapının sonunda bilimsel ve sanatsal anlamda kendini iyi geliştirmiş yaratıcı drama liderleri ve eğitmenleri bulunmaktadır.

Temeli canlandırmaya dayanan yaratıcı drama, oyunsu süreçlerde ortaya konan kurgulardan ve bu kurgulardan yola çıkarak yapılan sorgulamalardan oluşur. Bu özellikleriyle yaratıcı drama alanı üç ana disiplinden beslenir: Eğitim, tiyatro ve güzel sanatlar.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve altı aşamalı programın ana amacı; katılımcıların bir sertifikaya sahip olmalarından öte yaratıcı drama alanında etik ve bilimsel çalışmalarla karşılaşmalarıdır. Eğitmen kadromuz, yüksek lisans/doktora derecelerine sahip ve bu alanda uzun yıllardır üretimde bulunan isimlerden oluşmaktadır.

Programın Amaçları:

* Yaratıcı drama ile ilgili kavramların bilinmesi,
* Yaratıcı drama, eğitim, sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurmak,
* Yaratıcı dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmek,
* Yaratıcı dramaya ilişkin yurt içi ve yurt dışı alan yazınına hakim olmak,
* Yaratıcı drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
* Eğitmenlik / liderlik uygulama becerisini kazanmak,
* Yaratıcı dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
* Yaratıcı dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
* Yaratıcı dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
* Çocuk oyunları konusundaki kavramların bilinmesi,
* Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olunması.

 

Ders Programı:

Programın Konuları:

1. Aşama
* Tanıma ve tanışma etkinlikleri
* İletişim ve etkileşim etkinlikleri
* Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
* Duyulara yönelik çalışmalar
* Algı eğitimi ve empatik gelişim çalışmaları
* İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
* Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
* Doğaçlama çalışmaları
* Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
* Hareket, ses ve nefes çalışmaları
* Yaratıcı dramanın temel kavramlarına yönelik çalışmalar
* Yaratıcı dramanın aşamalarına yönelik çalışmalar
* Sanat türleri ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
* Sosyal öğrenme ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
* Sahne bilgisine yönelik çalışmalar
* Etik ve yaratıcı dramada etik kavramlarına yönelik çalışmalar

2. Aşama
* İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
* Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
* Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
* Ses ve nefes çalışmaları
* Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
* Müzik ve ritim çalışmaları
* Doğaçlama çalışmaları
* Yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar
* Yaratıcı drama öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
* Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
* Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı dramada kullanımına yönelik çalışmalar
* Farklı mekanlarda yaratıcı drama çalışmaları

3. Aşama
* Sanat dönemleri, akımları ve kuramlarına yönelik çalışmalar
* Sanat eğitimi ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
* Yaratıcı drama ve tiyatro arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar
* Öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama çalışmaları
* Maske ve kukla çalışmaları
* Süreçsel drama çalışmaları
* Forum tiyatrosu çalışmaları
* Diksiyon, pantomim ve mim çalışmaları
* Müzik, dans ve devinin çalışmaları
* Ritüeller ve sözlü anlatılar çalışmaları
* Yaratıcı dramanın dünyada tarihsel gelişimine yönelik çalışmalar
* Dramaturjiye giriş çalışmaları
* Doğaçlama çalışmaları

4. Aşama
* Tiyatro tarihi, dönemleri ve akımlarına yönelik çalışmalar
* Ritüeller ve mitolojiye yönelik çalışmalar
* Bir yaratıcı drama dersini tasarlamaya yönelik çalışmalar
* Ders ya da yöntem ve tekniklerin kullanımına yönelik çalışmalar
* Drama tekniklerine yönelik çalışmalar
* Yaratıcı drama ve etik üzerine çalışmalar
* Yaratıcı dramanın Türkiye’deki tarihsel gelişimi üzerine çalımlalar
* Yaratıcı dramada araç gereç hazırlığı ve kullanımı üzerine çalışmalar
* Çağdaş sanat akımlarının yaratıcı drama ilişkisi üzerine çalışmalar
* Sanat eğitimi ve gösteri olarak yaratıcı drama çalışmaları
* Yaratıcı dramada ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar
* Doğaçlamaya yönelik çalışmalar
* Liderlik denemeleri

5. Aşama
* Yaratıcı drama bilgisi
* Yaratıcı drama ile ilgili proje örneklerini inceleme
* Proje ile ilgili çalışmalar
* Kültür pedagojisi ve dramanın kullanıldığı değişik ortam üzerine çalışmalar
* Eğitim projeleri geliştirme
* Liderlik denemeleri
* Projelerin grupla paylaşımı

6. Aşama
* Proje çalışmasının değerlendirilmesi

* Programın toplam süresi 320 ders saatidir.
* Yüz yüze ve hibrit eğitim seçenekleri bulunmaktadır.

EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2 EYLÜL 2024

 

İletişim

Gümüşsuyu Mah. Osmanlı Sokak No: 18 İç Kapı No: 6 Beyoğlu / İSTANBUL

(0212) 252 52 32

(0552) 354 52 32

info@gmrakademi.com

Sosyal Medya